• Published Date November, 2017

Architects :Boza Arquitectos

Location :Av Costanera Sur 3201, Quinta Normal, Región Metropolitana, Chile

Author Architects :Cristián Boza D, Cristián Boza W, Diego Labbé, Eduardo Ruiz-Risueño, Michel Carles Tapia

Collaborators :Pedro Pedraza,Víctor Reyman, Karina Lecaros,Felipe Selman, Víctor Alegría

Promoter and Client :Promotor y Propietario Gobierno de Chile – Ministerio de Obras Publicas MOP

Project year :2015

Photographs :Guy Wenborne

Manufacturers :Travieso Golf, Rubber, Fahneu

Text description provided by the architects. The idea of river park was created in 2001 with the main objective to recover the banks of Rio Mapocho through the implementation of collapsible locks along 34k from east to west. The original intention is to generate various development poles along the route by referring to a navigable river.

Located in the western sector of Santiago, Padre Renato Poblete River Park, is seen as a sustainable urban public space intervention. The main objective is to value the banks of the Mapocho river and rehabilitate degraded industrial area that are now integrated across the water of the channel.

For a more situational approach of the project it is possible to explain the park through three essential points:  from the contemporary, from overcoming prejudices, and finally, creating  a new imaginary landscape. 

In the words of Joan Roig, architect and Spanish landscaper, "Contemporanizar"; to contemporary, or in other words to update the profession. Renato Poblete Park is essentially designed by a group of young architects who overcame inertia to continue the design of its next national landscape references, marking a distance. In this sense, it proposes a new design for the national context from what the theory of landscape has drawn back to the ground as thick or groundscape, which is basically understood that the manipulated surface is understood in its three physical dimensions.  

The park is a certain improvement to urban bias. The first is the supposed impossibility of esclusar a torrent. Issue discussed for years  for various "pseudo experts" who thought the only way esclusar was in reference to some European urban river. Second, a park area west of Santiago may not be of high standard, because it is low-income communities. Then the design and execution of the park was not from scarcity but from efficiency, rehabilitating a degraded industrial zone.

Finally If there is anything that the proposed park to the city, is the ability to regain the look over the river from a bank. Strictly speaking the park behaves like a meandering river. Diverts your water and water vegetation. From the bicycle, or in its various walks edge you can see the basin of the Mapocho , its relationship with the Cerro Renca and the axis formed until the Cordillera . His ataludado containment wall that proximity allows coming society claiming to time in its many sporadic appropriations down the channeled river bed . Inward vertigo of being on and in contact with water from the river it is proposed.

News - Your opinion

Agree to the terms and conditions

Reveal Demo

IB

Thông báo

Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web ibstac.vn, ibstac.com, ibstac.net, ibarch.vn bao gồm bất kỳ Trang Web nào tại tên miền này (“Trang Web”), Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào Trang web.

Quyền sở hữu

Trang Web này là tài sản của IBSTAC DESIGN CONSULTING SERVICE.,JSC (dưới đây gọi tắt là "IBSTAC"), thành viên của Tập đoàn tài chính toàn cầu IBSTAC được quản lý bởi IBSTAC, Inc., thành lập tại Hoa Kỳ.

Bản quyền IBSTAC . Bảo lưu mọi quyền

Bản quyền đối với Trang Web này, các màn hình hiển thị các Trang Web, thông tin và tài liệu trên đó, và cách sắp xếp của các thông tin và tài liệu này (“Tài Liệu”) được sở hữu bởi  IBSTAC, trừ khi có quy định khác. Quý khách có thể tải về một bản sao của Tài Liệu; nếu cần cho mục đích tham khảo, Quý khách có thể giữ một bản sao tạm thời trên máy tính và in một bản sao Tài Liệu ra giấy. Quý khách cũng có thể sử dụng Tài Liệu theo cách khác theo quy định cho phép được thể hiện rõ trên Trang web này. Sử dụng trái phép Tài Liệu này có thể vi phạm luật bản quyền.

Thương hiệu

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn thiết kế IBSTAC tiền thân là Phòng kiến trúc trực thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ xây dựng (IBST). Với ham muốn đạt đươc trình độ tư vấn thiết kế tương đương với các đơn vị tư vấn hàng đầu của các nước phát triển, chúng tôi đã thừa kế và phát huy điểm mạnh của IBST là tham dự thực hiện các đề tài, tham gia biên soạn Quy chuẩn, tiêu chuẩn và thẩm tra các dự án trọng điểm quốc gia liên quan đến lĩnh vực kiến trúc. Cùng lúc đó chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đơn vị tư vấn nước ngoài, hệ thống nhà thầu có uy tín để triển khai thiết kế - thi công các dự án dân dụng như văn phòng, chung cư, nhà ở, khách sạn v.v… và các dự án công nghiệp nhằm từng bước nâng cao kiến thức và phát triển thương hiệu.

Các điều khoản bổ sung

Một số phần hoặc trang của Trang Web này có thể có các điều kiện và điều khoản riêng, là bổ sung cho những điều kiện và điều khoản này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các điều kiện và điều khoản riêng đó sẽ được áp dụng cho những phần hoặc trang tương ứng.

Luật điều chỉnh

Các điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo Luật Việt Nam. Bằng cách tuân theo các điều kiện và điều khoản này, Quý khách chịu sự điều chỉnh vô điều kiện thẩm quyền xét xử không thuôc quyền tài phán duy nhất nào của tòa án Việt Nam.

×