Saturday, 23, May, 2015

Zartosht

LOCATION
Tehran, Iran
TEAM
Maryam Mivehchi, Hanif Haghtalab, Amir Keshavarzian
PROJECT STATUS
On the Boards/In Progress
SIZE
300,000 sq. feet
CONSTRUCTION COST
$15,708,650

Kamvari Architects for the best part of the last decade has been actively involved in proposals and projects in Iran, as the only RIBA registered practice with the presence there they have been able to secure a reputation for innovation and design excellence.

We were invited in early 2015 to participate in a competition for a mixed-use scheme in district 6 off Tehran. The brief required us to produce a building, which contained retail to the base with offices above. The scheme would consist of around 300,000 square feet.

“Tehran deserves an international building, our design proposal is driven by the pursuit of excellence, material and sustainable innovation.”

In this case the proposals were strongly influenced by the local context. The site is located in a region renowned for its fabric and textile shops. The proposal uses racks and stacking as well as hanging drapes as seen within fabric and textile shops as a means of exploring a pre-formative skin and building volume which caters for our client’s requirements whilst allowing for new and innovative architectural and material ideas to be explored.

The building envelope also considers environmental aspects such as solar gains as well as comfort issues such as glare. The building open on three sides has different and specific solar loads in accordance to orientation. In order to combat this issue the louvered façade which has the ability to completely close and open is perforated using a differentiated pattern created using parametric design tools which will reduce overall heat gains on the interior of the building whilst allowing for ample daylight to penetrate the floor plates reducing the need for electromechanical lighting and cooling. The intelligent skin therefore allows the building to build on a long history of sustainable design within Iran and create a building, which will have a reduced energy footprint.

In addition to this we catered for a public activity through open space at the base as well as the roof top and utilizing dormant surfaces such as the eastern façade (which by planning law has to remain blank in order for the adjacent building to connect to) which would allow to building to become a vibrant addition to the streetscape. The consideration of public space within a private development such as this for the city of Tehran is a novel idea here rather than maximizing floor space we concentrated on increasing the value of space created by increasing footfall to the retail space as well as creating quality external space for the offices for a formal social environment to be created.

The intention here will be distinguish the building in accordance to its usages while maintaining a coherent look and feel within the context.

The overall aim here is to create a new precedent in terms of quality retail and office space for the city of Tehran. The design greatly influenced by the local region and the long and illustrious history of architecture within Iran, makes every attempt to use advanced designed tools as a means of creating a sustainable and innovative building.

News - Your opinion

Agree to the terms and conditions

Reveal Demo

IB

Thông báo

Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web ibstac.vn, ibstac.com, ibstac.net, ibarch.vn bao gồm bất kỳ Trang Web nào tại tên miền này (“Trang Web”), Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào Trang web.

Quyền sở hữu

Trang Web này là tài sản của IBSTAC DESIGN CONSULTING SERVICE.,JSC (dưới đây gọi tắt là "IBSTAC"), thành viên của Tập đoàn tài chính toàn cầu IBSTAC được quản lý bởi IBSTAC, Inc., thành lập tại Hoa Kỳ.

Bản quyền IBSTAC . Bảo lưu mọi quyền

Bản quyền đối với Trang Web này, các màn hình hiển thị các Trang Web, thông tin và tài liệu trên đó, và cách sắp xếp của các thông tin và tài liệu này (“Tài Liệu”) được sở hữu bởi  IBSTAC, trừ khi có quy định khác. Quý khách có thể tải về một bản sao của Tài Liệu; nếu cần cho mục đích tham khảo, Quý khách có thể giữ một bản sao tạm thời trên máy tính và in một bản sao Tài Liệu ra giấy. Quý khách cũng có thể sử dụng Tài Liệu theo cách khác theo quy định cho phép được thể hiện rõ trên Trang web này. Sử dụng trái phép Tài Liệu này có thể vi phạm luật bản quyền.

Thương hiệu

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn thiết kế IBSTAC tiền thân là Phòng kiến trúc trực thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ xây dựng (IBST). Với ham muốn đạt đươc trình độ tư vấn thiết kế tương đương với các đơn vị tư vấn hàng đầu của các nước phát triển, chúng tôi đã thừa kế và phát huy điểm mạnh của IBST là tham dự thực hiện các đề tài, tham gia biên soạn Quy chuẩn, tiêu chuẩn và thẩm tra các dự án trọng điểm quốc gia liên quan đến lĩnh vực kiến trúc. Cùng lúc đó chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đơn vị tư vấn nước ngoài, hệ thống nhà thầu có uy tín để triển khai thiết kế - thi công các dự án dân dụng như văn phòng, chung cư, nhà ở, khách sạn v.v… và các dự án công nghiệp nhằm từng bước nâng cao kiến thức và phát triển thương hiệu.

Các điều khoản bổ sung

Một số phần hoặc trang của Trang Web này có thể có các điều kiện và điều khoản riêng, là bổ sung cho những điều kiện và điều khoản này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các điều kiện và điều khoản riêng đó sẽ được áp dụng cho những phần hoặc trang tương ứng.

Luật điều chỉnh

Các điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo Luật Việt Nam. Bằng cách tuân theo các điều kiện và điều khoản này, Quý khách chịu sự điều chỉnh vô điều kiện thẩm quyền xét xử không thuôc quyền tài phán duy nhất nào của tòa án Việt Nam.

×