• Published Date January, 2018

What is a “smart city?” It is a city in which embeds multiple data collection technologies within the city in hopes of providing a supportive and competitive advantage to the city’s residents and business. Officials then use this data to make their cities safer, healthier, and more efficient. Cities are not geniuses quite yet, but the “smart city” is rethinking the way cities are run.

Union Point is the latest venture in intelligent cities. Developed by LStar VenturesElkus Manfredi Architects, and Sasaki Associates, the 1,500-acre masterplan aspires to combine active living with a “Smart City” design to offer the advantages of urban density in a livable environment. The majority of the existing site is empty, essentially allowing the team to start from scratch, providing unparalleled opportunity to define and develop an international example of a Smart City.

 

Kyle Corkum, a partner for LStar Ventures, had the vision to create a beautiful, sustainable community which simultaneously improved the lives of the people who will live and work in Union Point and provide much-needed economic development to the local communities. In the process of realizing these goals, Kyle and his team have developed close relationships with the members of the local community and given them a voice in the design of Union Point. 

Together, the final design combines the attributes and energy of a city—elements such as access to public transportation, entertainment and sports venues, art, culture, and education—with natural open spaces, pedestrian and bicycle-friendly roadways, and the latest communication and smart-living technologies of today. 

At the heart of Union Point will be located its Downtown District—a high-density, mixed-use neighborhood featuring residential, office, retail, restaurant, and civic uses. At the core of downtown will be Hangar Square: Union Point’s important touchstone to the site’s past as a former Naval Air Base. At the focal point of the square will be an existing aircraft hanger, celebrated and re-imagined as an active neighbor for downtown. Together, the Downtown District will serve as a dynamic hub serving the local and south shore communities while establishing Union Point’s presence within greater Boston.

 

Another featured neighborhood will be that of Discovery District. Here, the neighborhood exemplifies the design team’s desire for a community founded on a spirit of innovation. Discovery District fosters a dynamic, inspiring environment for companies to share ideas and enthusiasm.

Construction has begun on multiple fronts, and in its completed state, Union Point will be home to more than 4,000 new homes, multiple urban districts, a public greenway, and a 25-acre sports complex. Over 50 miles of walking and biking trails will provide residents and visitors a physical link to the dual nature of Union Point: the diverse and dynamic urban neighborhoods and the expansive natural beauty of its open spaces. 

Union Point will be a place where people create residences, workplaces, necessities, escapes, and human connections that sustain and inspire. Here, the boundary is blurred between the urban and landscape, and the city is built to adapt to and embrace emerging technologies. The result is a delightful, resilient, and “smart” city ready to tackle the challenges of both today and tomorrow.

 

 

    Project developer

News - Your opinion

Agree to the terms and conditions

Reveal Demo

IB

Thông báo

Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web ibstac.vn, ibstac.com, ibstac.net, ibarch.vn bao gồm bất kỳ Trang Web nào tại tên miền này (“Trang Web”), Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào Trang web.

Quyền sở hữu

Trang Web này là tài sản của IBSTAC DESIGN CONSULTING SERVICE.,JSC (dưới đây gọi tắt là "IBSTAC"), thành viên của Tập đoàn tài chính toàn cầu IBSTAC được quản lý bởi IBSTAC, Inc., thành lập tại Hoa Kỳ.

Bản quyền IBSTAC . Bảo lưu mọi quyền

Bản quyền đối với Trang Web này, các màn hình hiển thị các Trang Web, thông tin và tài liệu trên đó, và cách sắp xếp của các thông tin và tài liệu này (“Tài Liệu”) được sở hữu bởi  IBSTAC, trừ khi có quy định khác. Quý khách có thể tải về một bản sao của Tài Liệu; nếu cần cho mục đích tham khảo, Quý khách có thể giữ một bản sao tạm thời trên máy tính và in một bản sao Tài Liệu ra giấy. Quý khách cũng có thể sử dụng Tài Liệu theo cách khác theo quy định cho phép được thể hiện rõ trên Trang web này. Sử dụng trái phép Tài Liệu này có thể vi phạm luật bản quyền.

Thương hiệu

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn thiết kế IBSTAC tiền thân là Phòng kiến trúc trực thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ xây dựng (IBST). Với ham muốn đạt đươc trình độ tư vấn thiết kế tương đương với các đơn vị tư vấn hàng đầu của các nước phát triển, chúng tôi đã thừa kế và phát huy điểm mạnh của IBST là tham dự thực hiện các đề tài, tham gia biên soạn Quy chuẩn, tiêu chuẩn và thẩm tra các dự án trọng điểm quốc gia liên quan đến lĩnh vực kiến trúc. Cùng lúc đó chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đơn vị tư vấn nước ngoài, hệ thống nhà thầu có uy tín để triển khai thiết kế - thi công các dự án dân dụng như văn phòng, chung cư, nhà ở, khách sạn v.v… và các dự án công nghiệp nhằm từng bước nâng cao kiến thức và phát triển thương hiệu.

Các điều khoản bổ sung

Một số phần hoặc trang của Trang Web này có thể có các điều kiện và điều khoản riêng, là bổ sung cho những điều kiện và điều khoản này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các điều kiện và điều khoản riêng đó sẽ được áp dụng cho những phần hoặc trang tương ứng.

Luật điều chỉnh

Các điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo Luật Việt Nam. Bằng cách tuân theo các điều kiện và điều khoản này, Quý khách chịu sự điều chỉnh vô điều kiện thẩm quyền xét xử không thuôc quyền tài phán duy nhất nào của tòa án Việt Nam.

×