Thứ tư, Ngày 09, Tháng 09, Năm2015

Thiết kế nội thất bền vững: Điều quên nói tới?

Trên lý thuyết thì thiết kế bền vững trong nội thất thân thiện với môi trường có lợi ích rất lớn về bảo vệ môi trường, tài nguyên giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là những...

More...

Thứ tư, Ngày 09, Tháng 09, Năm2015

Kiến trúc sư Việt Nam với những mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ (MDGS)

Cách đây 15 năm, vào năm 2000, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã long trọng cam kết sẽ chặn đứng tình trạng nghèo cùng cực vào năm 2015 với một kế hoạch mang tầm vóc toàn cầu với tên gọi Những...

More...