Thứ tư, Ngày 28, Tháng 10, Năm2015

Kiến trúc Nhật Bản - Bài học lớn về kiến trúc hiện đại bản địa cho Việt Nam?

Trên nửa thế kỷ qua, kiến trúc Nhật Bản đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên nhiều thế hệ kiến trúc sư nước ta. Trước tiên ở miền Nam trong những năm 1960-1970 rồi lan dần ra cả nước sau 1975 cùng với đà hội...

More...